หมวด

โรฮีนจาในเมียนมาเสี่ยงชีวิตล่องแพหาปลา

ข่าวและเหตุการณ์
84 views

ชาวโรฮีนจาเสี่ยงชีวิตใช้แพออกหาปลากลางทะเล เพราะถูกห้ามใช้เรือ เพื่อป้องกันกลุ่มติดอาวุธหลบหนีเข้าออกประเทศ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด