หมวด

25 องค์กรประกาศจุดยืนค้านร่าง ก.ม.ควบคุมสื่อ

ข่าวและเหตุการณ์
97 views

25 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศจุดยืนคัดค้านแนวคิดของ สปท.และ สนช.ในการยกร่างกฎหมายควบคุมสื่อ 2 ฉบับ เนื่องจากมีเนื้อหาให้อำนาจรัฐ สามารถเข้าแทรกแซง ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด