หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

30 องค์กรสื่อให้ สปท.ยกเลิกร่าง กฎหมายควบคุมสื่อฯ

ข่าวและเหตุการณ์
116 views

คณะกรรมาธิการ ด้านการปฏิรูปสื่อของ สปท. จะประชุมเพื่อสรุปร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แม้จะมีข้อโต้แย้งจาก 30 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้ยกเลิกการพิจารณาร่างฉบับนี้ ที่ให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อก็ตาม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด