หมวด

ระดับน้ำในอำเภอเมืองจังหวัดตรังยังท่วมสูง

ข่าวและเหตุการณ์
155 views

สถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ ของจังหวัดตรัง คืออำเภอวังวิเศษ//ห้วยยอด // กันตังและอำเภอเมือง ระดับน้ำเริ่มลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้น 4 ตำบลในอำเภอเมือง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด