หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออกระบาดที่เกาะสมุย

ข่าวและเหตุการณ์
132 views

ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชาชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มแรงงาน มาพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจรักษาพบหลายรายป่วยด้วยอาการไข้เลือดออก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด