หมวด

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินฯ ลาออกจากราชการ

ข่าวและเหตุการณ์
107 views

นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ข้าราชการที่ตกเป็นข่าวขโมยภาพวาดที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แถลงชี้แจงผ่านจดหมาย โดยประกาศขอลาออกจากตำแหน่งราชการ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด