หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมถกแก้ปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย

ข่าวและเหตุการณ์
8.9K views

ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่ยั่งยืนและเป็นธรรม แถลงข่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมประมงไทย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด