หมวด

นายกฯ ยืนยันไม่แทรกแซงกฎหมายควบคุมสื่อฯ

ข่าวและเหตุการณ์
4.9K views

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ใช่การปิดกั้นหรือแทรกแซงการทำงานของสื่อฯ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด