หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โรคฉี่หนูและไข้เลือดออกระบาดหลังน้ำลดภาคใต้

ข่าวและเหตุการณ์
136 views

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการของนางหัสยา จันทิพา ชาวชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองกระบี่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด