หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โบสถ์แม่พระบังเกิด ศิลปะแบบโกธิค 


ข่าวและเหตุการณ์
106 views

ราจะพาไปชมความสวยงามของอาสนวิหารแม่พระบังเกิดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“วัดคริสต์บางนกแขวก” ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ที่จังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด