หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ลาวาไหลลงทะเลในฮาวาย

ข่าวและเหตุการณ์
183 views

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐฮาวายของสหรัฐฯ รายงานว่า ลาวาได้ไหลออกจากภูเขาไฟคิลาอูเอีย บนเกาะฮาวาย และไหลลงจากหน้าผาสูงราว 21 เมตร สู่มหาสมุทรแปซิฟิทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด