หมวด

ผบ.ทบ. ตอบชัด ลงนามแทนนายกเพื่อลดขั้นตอน

ข่าวและเหตุการณ์
68 views

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณี การมอบอำนาจอนุมัติให้เคลื่อนย้ายอาวุธ โดยให้ตนเองเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนายกฯนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด