หมวด

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน

ข่าวและเหตุการณ์
93 views

หลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และบ่อกักเก็บน้ำของชุมชนเริ่มแห้งขอดกระทบต่อสัตว์เลี้ยง และการผลิตประปาชุมชน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด