หมวด

ความเป็นไปได้ของกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโก-สหรัฐฯ

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งให้เริ่มโครงการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด