หมวด

ทีมกู้ภัยภูเขาช่วยเหลือนักเล่นสกีในบอสเนีย

ข่าวและเหตุการณ์
113 views

ในแต่ละปี ภูเขาในบอสเนียซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักเล่นสกี แต่ละปีมักเกิดอุบัติเหตุหิมะถล่ม หรือมีผู้พลัดเข้าไปในเขตหวงห้าม ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูเขาจึงมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือผู้เล่นสกีให้ทันทวงที เพื่อให้รอดชีวิตจากอันตรายเหล่านั้น

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด