หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เจ้าหน้าที่อุทยานสองภาษาในออสเตรเลีย

ข่าวและเหตุการณ์
122 views

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรัฐแทสมาเนีย ทำให้อุทยานหลายแห่งต้องจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานที่พูดภาษาจีนได้เพื่อสื่อสารกับผู้เข้ามาเยี่ยมชม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด