หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ร.ร.ราชวินิต

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต ที่โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปีแรกที่นำเอาข้อสอบแบบอัตนัยมาใช้ในวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น พร้อมเล็งเพิ่มคะแนนสอบในข้อสอบอัตนัย หากผลการสอบรอบนี้ผ่านไปด้วยดี และอนาคตจะมีการปรับใช้กับทุกวิชา

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด