หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชาวไทย-ลาว ร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

ข่าวและเหตุการณ์
111 views

จังหวัดนครพนมจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขง ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยปีนี้มีความพิเศษ และเน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณค่าความสำคัญของพระธาตุพนมตามยุทธศาสตร์โครงการนำพระธาตุพนมสู่มรดกโลก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด