หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณภัยแล้งภาคอีสาน-เหนือ

ข่าวและเหตุการณ์
130 views

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำบางแห่งในภาคอีสาน มีปริมาณน้ำที่ลดลง ทำให้เกษตรบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่อยู่ท้ายน้ำ เริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้ว โดยพบว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีปริมาณลดลงต่อเนื่อง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด