หมวด

สายธารลาวาในสหรัฐฯ

ข่าวและเหตุการณ์
129 views

สายธารลาวาจากภูเขาไฟคิลาอูอา เกาะฮาวายของสหรัฐ ไหลออกมาจากหน้าผาริมทะเล ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด