หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ยโสธร สืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย

ข่าวและเหตุการณ์
820 views

จังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของจังหวัดยโสธร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด