หมวด

เชียงใหม่ประกาศภัยแล้ง 3 อำเภอ หวั่นเกิดศึกแย่งน้ำ

ข่าวและเหตุการณ์
5.3K views

จ.เชียงใหม่ ประกาศภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ ชลประทานยึดกุญแจประตูน้ำทุกแห่งป้องกันศึกแย่งน้ำ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด