หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สภาล่างอังกฤษลงมติให้เริ่มขั้นตอน “เบร็กซิต”

ข่าวและเหตุการณ์
64 views

ที่ประชุมสภาสามัญของอังกฤษ ผ่านร่างกฎหมายด้วยมติ 494 ต่อ 122 เสียง ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีเทเรเซ่า เมย์ เริ่มกระบวนการเจรจากับสหภาพยุโรป หรือ อียู ตามมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด