หมวด

อีกคลิปต้นเหตุ ลุงวิศวกร ยิงเด็ก ม.4

ข่าวและเหตุการณ์
90K views

อีกคลิป ต้นเหตุ ลุงวิศวกร ยิงเด็ก ม.4

คลิปจาก https://www.facebook.com/topnewsth/videos/1586076668072352/

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด