หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฝรั่งเศส

ข่าวและเหตุการณ์
210 views

เกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฝรั่งเศส ขณะที่บริษัทยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด