หมวด

ถวายฎีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ "

ข่าวและเหตุการณ์
82 views

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ากราบถวายสักการะและถวายฎีกานิมนต์ให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เข้าพระราชพิธีสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพิธีนี้ ตามโบราณราชประเพณี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด