หมวด

ถวายฎีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ "เป็นสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวและเหตุการณ์
99 views

รัฐมนตรีประจำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบถวายสักการะถวายฎีกานิมนต์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด