หมวด

"สมเด็จพระมหามุณีวงศ์" นำสวดมนต์วันมาฆบูชา

ข่าวและเหตุการณ์
148 views

บรรยากาศวันมาฆบูชา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารปีนี้ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญค่อนข้างมากกว่าทุกปี โดย สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ ได้ร่วมทำวัดเช้ากับพุทธศาสนิกชน และนำสวดมนต์ในวันมาฆบูชา

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด