หมวด

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด