หมวด

ประชาชนเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวและเหตุการณ์
111 views

บรรยากาศวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด