หมวด

ประชาชนหลั่งไหลถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวและเหตุการณ์
129 views

ชาวพุทธจำนวนมากเดินทางมาถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กันอย่างเนืองแน่

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด