หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

มีลูกเพื่อชาติ

ข่าวและเหตุการณ์
139 views

The Day News update 14-02-60

01:52 แจกวิตามินคู่สมรสส่งเสริมมีลูกเพื่อชาติ
05:50 เสียงสะท้อนนโยบายรัฐและกลุ่มคนไม่ต้องการมีลูกเพิ่ม
08:21 นโยบายจูงใจเพิ่มคนมีลูกของรัฐบาลสิงคโปร์
10:00 วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ติดอันดับ 5 ของอาเซียน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด