หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้านครหลวงประกาศเจตจำนงการบริหารงาน

ข่าวและเหตุการณ์
151 views

การไฟฟ้านครหลวงประกาศเจตจำนงการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวงด้วยความสุจริตและโปร่งใส เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ทุกที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงค่ะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด