หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหาที่ปรึกษา เลี่ยงสุขภาพจิตเสีย

ข่าวและเหตุการณ์
124 views

ปัจจุบัน “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาครอบครัว ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายครอบครัว เตือนคุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ระวังสุขภาพจิตที่อาจส่งผลต่อการปลูกฝัง และเลี้ยงดูบุตร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด