หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

วาดภาพแนวสตรีทอาร์ต สร้างแลนด์มาร์คใหม่เมืองเบตง

ข่าวและเหตุการณ์
155 views

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดภาพแนวสตรีทอาร์ต สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้เมืองเบตง จ.ยะลา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด