หมวด

ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

ระดับน้ำแม่น้ำมูล อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลดระดับลงจนเห็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อนำไปใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้งและเลี้ยงปลากระชังได้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด