หมวด

วอนผู้ใจบุญสนับสนุนทุนโครงการ Saturday school

ข่าวและเหตุการณ์
1.5K views

ต่อกันที่โครงการดีๆ ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วกับเรื่องราวของครูยีราฟ หัวหน้าโครงการ Saturday school โครงการครูอาสาที่จะถ่ายทอดวิชาต่างๆ ที่ไม่มีในหลักสูตรการเรียน เช่น ศิลปะป้องกันตัว คอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด