หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แถบไฟป้องกันอุบัติเหตุเพื่อคนใช้สมาร์ทโฟน

ข่าวและเหตุการณ์
84 views

เมืองแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ติดตั้งแถบไฟบริเวณทางข้าม เพื่อป้องกันอุบัติจากกรณีที่ผู้ใช้ทางเอาแต่เล่นสมาร์ทโฟนจนไม่ได้สังเกตสัญญาณไฟจราจร

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด