หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

กรมประมง ยืนยันกุ้งไทยมีมาตรฐานไร้สารปนเปื้อน

ข่าวและเหตุการณ์
119 views

กรมประมง ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง ชี้แจงกรณีที่สหรัฐอเมริกา ปฏิเสธสินค้ากุ้งไทย 5 รายการในช่วงเดือนมกราคม หลังตรวจพบสารตกค้างปนเปื้อน โดยยืนยันกุ้งไทยมีมาตรฐาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด