หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

iSAB เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร The Master รุ่นที่ 2

ข่าวและเหตุการณ์
126 views

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB (ไอแส่บ) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก “The Master” รุ่นที่ 2 แล้วค่ะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด