หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ไฟไหม้โรงงานกำจัดขยะในสิงคโปร์

ข่าวและเหตุการณ์
140 views

เกิดไฟไหม้ที่โรงงานกำจัดขยะในสิงคโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับขยะสารเคมีและวัตถุไวไฟ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด