หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

“Apple Park” สำนักงานแห่งใหม่ของ Apple

ข่าวและเหตุการณ์
123 views

หลังใช้เวลาก่อสร้างมานานหลายปีจนใกล้เสร็จสมบูรณ์ Apple Campus 2 หรือสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของแอปเปิล ก็ได้ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการแล้วว่า “Apple Park”

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด