หมวด

กรมศิลปากร วางโครงสร้างฐานรับเสาเอกพระเมรุมาศ

ข่าวและเหตุการณ์
150 views

นอกจากการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และการผลิตชิ้นงานเครื่องประกอบพระเมรุมาศ การก่อสร้างพระเมรุมาศเองก็กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธียกเสาเอกในวันจันทร์หน้า

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด