หมวด

สิงคโปร์จะทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนตัวเอง

ข่าวและเหตุการณ์
70 views

ส่วนในสิงคโปร์ ทางกระทรวงคมนาคมได้ประกาศร่วมมือกับโตโยต้าและสกาเนียในการพัฒนารถบรรทุกขับเคลื่อนตัวเอง เพื่อใช้ขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรื

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด