หมวด

ออกแบบโดรนพยาบาลช่วยขนส่งผู้ป่วย

ข่าวและเหตุการณ์
106 views

บริษัทออกแบบในรัฐเทกซัสของสหรัฐฯออกแบบโดรนพยาบาลสำหรับใช้ในการขนส่งผู้ป่วเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่ารถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้อยู่

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด