หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งสำรวจผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์พิจารณาโทษยาเสพติดใหม่

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

คณะทำงานในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติผู้ต้องขังในคดียาเสพติด หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 6 ซึ่งบางมาตราได้แก้ไขเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้หลงผิดเสพยาเสพติด

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด