หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทำแนวกั้นน้ำยมไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
115 views

จากสถานการณ์ภัยแล้ง กรมชลประทานจึงต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ ทำให้ ชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ต้องช่วยกันทำแนวกั้นน้ำยม ไว้ใช้ในหน้าแล้ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด