หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แม่ฮ่องสอนเผชิญปัญหาหมอกควันต่อเนื่อง

ข่าวและเหตุการณ์
77 views

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเผชิญปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองเกินค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 วัดค่า PM10 ได้ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด