หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ดีเอสไอตรวจสอบพบพระไม่มีใบสุทธิ

ข่าวและเหตุการณ์
96 views

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระวินยาธิการ เข้าร่วมตรวจสอบคัดกรองกลุ่มพระสงฆ์ที่มารวมตัวสวดมนต์ภายในตลาดกลางคลองหลวง //และกลุ่มพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่บริเวณประตู 4 หลังวัดพระธรรมกาย เบื้องต้นมีรายงานว่า บางรูปไม่มีใบสุทธิ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด