หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ยกเสาเอกพระเมรุมาศ

ข่าวและเหตุการณ์
114 views

สำนักช่างสิบหมู่ รวบรวมประติมากรเก่าและใหม่ กว่า 30 คน เร่งสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ อย่างสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด